Last night of our sailing adventure

August 5-6, 2021

After almost one year out sailing we started our last overnight sail, from Torrö close to Västervik to Bullerö in Stockholm archipelago. It was a nice calm sail, we sailed outside of the archipelago up to Bullerö. When we started the trip one year earlier we sailed the inshore route as it felt safer to close to the islands, but on the return trip we sailed outside as we thought that was easier. No need to worry about hitting a rock or something during the night. Quite some different mindset after a year. We really have become more comfortable with open water and sailing during nights than we were in the beginning of our trip.

We moored at Bullerö, walked around the island and used the sauna in the evening.

Anchored on Bullerö, our last night of our sailing trip…
Bullerö is a very pretty island in the archipelago.

A small beach at Bullerö.
At Bullerö there is a museum about the archipelago and about a group of Swedish artist that used to visit Bullerö frequently. This was their hunting cabin.
The sauna at Bullerö, which unfortunately got burnt down a couple of weeks after our visit 🙁

The following morning we set sail and sail the last part to Vindö, where we got some more people welcoming us. Vindö would be our last stop and where we would leave the boat. We sold Anne-Mon a few days after our return to Stockholm. We already have the ship in Stockholm and two boats would to much work for us, and we wouldn’t have the time to use both of them properly. The new owners plan a long-distance sailing as well and it feels really good that Anee-Mon will head out for some new adventures 🙂

And what about us?

We returned to our jobs September 1st (we were both on a work-leave for a year), we have done some jobs on the ship, spent some weekends in the archipelago with the ship and enjoyed Stockholm life.

But, we don’t feel that we are finished with the whole travel-by-sailboat way of living. We really liked to travel this way and already talked about doing a trip like this again sometime in the future, maybe an around-the-world trip or a similar one as we did now. Time will tell, but we really loved this!

What is left now is to finish all our YouTube-videos, if you don’t want to miss a new video upload don’t forget to subscribe to the videos on YouTube.

We have also finally summarized all our costs we have had during our sailing trip. Click on the link Cost for sailing the Atlantic Circuit if you want to read more about what it has cost for us to do this sailing trip.

And here’s the Swedish version of our costs for sailing to the Caribbean and back: Kostnad för långfärdssegling.

Budget långfärdssegling till Karibien

This is a Swedish post about our budget for our sailing adventure, for English version of this, click HERE.

Detta är en budgetestimering vi gjorde innan vi startade vårt seglingsäventyr. Om du vill läsa mer om vad det faktiskt kostade, gå till Kostnad för Långfärdssegling

Här kommer en liten sammanställning om vår budget för vår långfärdssegling. Vi har sökt runt en del på internet för att få uppfattning om hur mycket pengar man ska räkna med. Men det är svårt att få ett bra svar eftersom det beror en del på vilken levnadsstandard man har, vilken båt man har osv. Vi har försökt samla på oss så mycket information som möjligt, och applicerat det på våra levnadsstandarder och vår båt och tänkte dela med oss av det här. Och sen i framtiden dela med oss av hur fel det vart, för det kommer det garanterat att vara… 😉

Först, lite kommentarer om oss, våra planer och vår båt:

  • Vi planerar att vara borta 13 månader, mer om vår resväg finns under About->The Plan.
  • Vi har en gammal segelbåt så vi kommer antagligen behöva lägga en del tid och pengar på att hålla den vid liv. Precis som nu räknar vi med att göra det mesta själva för att spara pengar.
  • Vi äter inte ute på restaurang så ofta hemma i Sverige och tänker försöka göra lite liknande när vi är ute och seglar.
Mat & DRYCK
SEK
Månadskostnad 7’000
Totalt 91’000

Precis som vi sa ovan äter vi oftast inte så mycket på resturang här hemma i Sverige, och vi kommer äta de flesta måltiderna på båten. Men, vi vill fortfarande äta god mat, smaka lokala rätter och ta en öl eller två på en strandbar så en del pengar kommer säkerligen gå till mat ändå…

Vi vill göra vårt bästa för att spara pengar på mat, genom att fånga vår egen fisk, köpa mycket mat där det är billigare och laga så mycket mat vi kan från grunden. När vi beräknade denna budgetposten har vi försökt hitta prisindex för olika länder jämfört med Sverige och tänkt på hur mycket vi spenderar på mat just nu och har också försökt estimera hur mycket vi kommer äta ute.

Denna beräkning innebär att vi kommer äta ute mycket mer än vad vi gör nu och en rätt stor månadskostnad på mat, förhoppningsvis kommer det inte spendera så här mycket på mat, men vi får se… I värst fall om vi spenderar för mycket pengar på mat i början av resan får vi leva på bönor (och fisk) resten av resan.

BÅtUnderhåll

När vi sökt på internet (och i böcker) vad budgeten för en långfärdssegling bör vara är det många som säger att man bör estimera ungefär 10-20% av båtens värde på underhåll. Vi valde att sätta det till 25%. Vi har en gammal, lite billigare båt så därför valde vi lägga på lite extra här. Vi kommer försöka spara pengar här genom att göra allt jobb själva och också genom allt jobb vi gör nu innan avresa och ha en del reservdelar med oss.

SEK
Månadskostnad 2’615
Totalt 34’000
Försäkring

Vi vill antagligen använda personlig reseförsäkring från vårt nuvarande försäkringsbolag. För båten vi vill antagligen endast ha ansvarsförsäkring, vilket inte har varit enkelt för oss att hitta (mer om det kan ni läsa om genom att klicka HÄR).

SEK
Månadskostnad 2’500
Totalt 32’500
Cruising feEs & Marinas/ANkring

Vi kommer i största möjliga mån att undvika marinor, men för seglingen genom Norra Europa finns det inte många alternativ. Vi kommer försöka undvika de dyraste så gott vi kan.

För norra Europa (norr om Biscayabukten) vi har antagit att vi vill ligga i marina nästan varje natt (förutom några undantag längs med Sveriges östkust) och efter några internetsökningar har vi estimerat att det kommer kosta runt 250 SEK/natt. Efter att ha korsat Biscaya verkar det finnas fler alternativ att ankra, men vi räknar med att ligga i marina många nätter här också, till ett pris på 200 SEK/natt. Efter vi lämnat Kanarieöarna vill vi bara gå in i marina om det verkligen behövs. På vägen tillbaka när vi seglar igenom Europa igen kommer det åter igen bli många nätter i marinor.

Kostnaden för att segla in och ut ur olika länder (och för Kielkanalen och Caledoniakanalen) är också inkluderad här. De kostnaderna är baserade på internetsökningar (framförallt noonsite.com) och är förhoppningsvis någorlunda korrekt för de länder vi planerat att besöka.

SEK
Månadskostnad 7’200
Totalt 93’600
TUristande/Nöje

Vi vill ju självklart försöka uppleva de ställen vi besöker, för de mesta kommer vi försöka utforska så mycket vi kan till fots eller utnyttja lokaltrafiken för att spara pengar. Men ibland kommer vi kanske vilja hyra en bil eller moped och ta oss längre, besöka ett museum, dyka osv.

SEK
Månadskostnad 1’500
Totalt 19’500
Bränsle

Vi hoppas på att kunna segla så mycket som möjligt, men en del av budgeten kommer såklart gå till bränsle, både för segelbåten och dingyn. Vi har stora tankar på Anne-Mon, så vi vill försöka fylla på dem i de länder då bränslekostnaderna inte är så höga.

SEK
Månadskostnad 1’600
Totalt 20’800
Övrigt

Här är andra kostnader som vi kommer stöta på, tvättning, shopping och allt annat. Eftersom vi inte kommer vara borta så länge kommer vi inte behöva köpa så mycket ny kläder t.ex.

SEK
Månadskostnad 1’100
Totalt 14’300
SUMMA

Och detta är budgeten vi slutar på för vår långfärdssegling för 2 personer som är borta 13 månader. Förutom de kostnader som är relaterade till själva seglingen har vi fasta kostnader hemma som inte kommer försvinna, som tex studentlån och kostnader för vår andra båt. Vi kommer också ha några extra pengar som buffert för oväntade kostnader.

SEK
Månadskostnad 23’515
Totalt 305’700

 

budget långfärdssegling
Vår budget för vår långfärdssegling i ett fint diagram.

Vi kommer fortsätta hålla koll på våra kostnader under seglingen, precis som vi gjort nu med renoveringen, och dela dem på bloggen här sen. Då kommer vi också se hur fel vår budgetestimering har varit.

Om du vill läsa mer om våra renoveringskostnader och kostnad för utrustning så här långt, så kan du besöka sidorna under Info om Långfärdssegling.

Länkar till andra bloggar om kostnader:

 

Costs update

If you are curious about what all our renovation of the sailboat have cost so far and what equipment we have bought and the costs for them, check out our Cost & Information pages, link HERE. We have just updated them with the most recent costs.

We also updated the budget post we wrote not so long ago, with updated budget that reflects our new plans, which is to sail back to Sweden as well. The blog post can be found by clicking HERE.

Budget sailing to the Caribbean

This is our budget estimation we did before starting our sailing adventure, if you want to know what the actual outcome was, go to Cost for Sailing the Atlantic circuit

A big question-mark, but yet important thing when planning our sailing adventure to the Caribbean is what the budget will be. We have been googling a lot to get input on what it actually costs to go sailing. But it is hard to get a good answer since it depends a lot, what type of lifestyle you have, what kind of boat among some of the things. We have tried to gather some information and applied it to us, our boat and our lifestyle and thought we would share these thoughts here and in the future share how wrong it was, because it will definitely be… 😉

So, first some notes about us and the boat before going over our budget for sailing to the Caribbean and back to Sweden again.

  • We plan to be away 13 months, so that is the time plan we go for, more about where we plan to sail can be found under About->The Plan.
  • We have an old sailboat so maintenance for the boat is something that is probably needed, even though we are doing a lot of work right now to prepare the boat. We do all work ourselves and don’t pay extra for labor.
  • Back home in Sweden we don’t have a very extravagant lifestyle and usually don’t eat out on restaurants a lot, and we plan to keep it that way as much as possible.
Food & drinks
SEK USD EUR
Monthly cost 7’000 770 665
Total 91’000 10’010 8’645

As said above we don’t usually eat out on restaurant a lot back home in Sweden, and we will eat most of our meals on the boat. But, we still want to eat good food, taste local meals or drink a beer or two at a beach bar so we will probably spend a lot of money on food anyway…

We will do our best to save money the best we can, by catching our own fish, buy a lot of food in places where the food is cheaper and cook as much as we can from scratch.  When calculating this budget cost, we tried finding price index compared to Sweden and thinking about how much we spend on food right now and an approximate of how much of the days we gonna eat out.

With this it is assumed that we would eat on a restaurant more than we do right now and with a pretty high monthly cost of buying food, hopefully we won’t spend this much on food, but time will tell… Worst case if we spend to much on food early on we just have to eat beans for the final part of the journey.

Boat MaIntenance

When searching on internet what the cost for sailing around the world is it is said on many blogs and websites that you should estimate to spend roughly 10-20% of you boats value on maintenance. We have chosen to set 25% of our boat value of maintenance. We have an old and pretty cheap boat so that’s the reason for adding some extra here. We will try save money in this budget post by doing all our work ourselves and also by doing a lot of work now, before we leave, and to bring spares from home. Hopefully we are wrong and our preparations and renovations before departure won’t mean that it will cost this much.

SEK USD EUR
Monthly cost 2’615 288 248
Total cost 34’000 3’740 3’230
Insurances

We will probably be able to use medical insurance from our current insurer in Sweden. And for the boat we will only have a third party, which is not so easy for us to find (more about boat insurance issues HERE), but as far as our research has been our insurance costs will be something like this.

SEK USD EUR
Monthly cost 2’500 275 238
Total cost 32’500 3’575 3’088
Cruising fess & Marinas/Mooring

We will try to avoid marinas as much as possible, but for our time sailing through northern Europe there aren’t a lot of options except marinas. We will try to avoid the most popular, expensive ones if we can if we don’t really want to visit a specific place.

For northern Europe (north of Bay of Biscay) we will assume that we will stay in a marina basically every night (with a few exceptions; sailing during night and at some places along the east coast of Sweden) and after reading up a bit we have estimated that it will cost about 250 SEK/night for marinas. When we have crossed Bay of Biscay there seems to be a lot more options to anchor instead. But we still assume that we will have to stay in a marina most of the nights and maybe for a cost around 200 SEK/night as an average. After leaving the Canary Islands we will only go in to a marina if it absolutely necessary, but we still added in the budget some nights in marina after the Canaries. And at the way back we assume that when sailing in Europe again there will be a lot of nights in a marina.

The costs related to entering and leaving countries (and the Kiel canal and Caledonia Canal) are also estimated here. This estimation is based on internet searches (for example noonsite.com) and will hopefully be quite accurate for the countries we plan to visit at this point.

SEK USD EUR
Monthly cost 7’200 792 684
Total cost 93’600 10’296 8’892
Touristing

Of course we will try to explore the places we visit by foot, or taking a local bus to save money. But occasionally we might want to rent a car or a scooter to go further, visit a fun museum, go diving or something else.

SEK USD EUR
Monthly cost 1’500 165 143
Total cost 19’500 2’145 1’853
Fuel

We hope to sail as much as possible, but some costs will go to fuel. Both for the sailboat and the dingy. We have big fuel tanks on Anne-Mon so we will also try to fill them up where fuel is a bit cheaper.

SEK USD EUR
Monthly cost 1’600 176 152
Total cost 20’800 2’288 1’976
OTHER

Other cost that we might encounter; laundry, some shopping or anything else. As we won’t be away for so long we may not need to buy so much new clothes and stuff, as they won’t get worn out that quick. This sailing journey will be about exploring and see new places, not shopping so we will not buy more than necessary.

SEK USD EUR
Monthly cost 1’100 121 105
Total cost 14’300 1’573 1’359
Total

And this is what we end up with for 2 persons for 13 months away. Apart for the costs related to sailing we also have some costs from home that won’t go away; student loans and costs for our other boat. So those costs we need to include as well. We will also have some extra money as a buffert that will cover unexpected costs.

SEK USD EUR
Monthly cost 23’315 2’453 2’235
Total cost 305’700 31’889 29’043

 

budget sailing to Caribbean
Our budget for sailing to the Caribbean in a nice diagram

We will keep close watch on our costs while sailing, same as we do now with the renovation, and we will share them here on the blog later. And then we will see how wrong our budget estimation is.

If you want to read about our renovation and equipment costs before departure so far, you can visit the pages under Information about Bluewater Cruising.

Links to other blog posts about sailing costs:

 

New inlet socket for 230V & leakages

In this blog post we will share some of our work from last weekend; continuing with our 230V system and also uncovering more leakages on our sailboat as we remove more styrofoam.

Since there was no rain for a couple of hours this weekend we managed to do some outside work, which was to add a new, fine inlet socket for the 230V system.  The connection towards land was earlier just a hole into one of lockers in the cockpit. The hole was on the outside of the cockpit which didn’t we thought didn’t feel so safe.

So we took a piece of teak and made it look nice and adapted it to a inlet socket Thomas had from before. It is a socket from Victron which is waterproof to IP56 and has a nice locking mechanism. It will keep water out from the lockets and will result in a safe 230V system whenever connected to shore.

leakages sailboat
Mounting the new inlet socket.
A close look at the new inlet socket.

Other than that we also continued with prepping for our mahogany strips, by starting to get rid of the styrofoam in the main cabin in the bow.

finding leakages on sailboat
The styrofoam that should be removed… While removing the styrofoam we find more and more leakages on our sailboat.

With all the removing of styrofoam we haven’t only found a lot of dirt, we have also found a lot of leakages from several places, probably mostly from stanchions or the chain plates (at least that is what we think right now, could be more places as well).

For the winter we try to cover the boat as well as we can with tarps. We have also made some kind of “skirts”, with some help of vulcanizing tape, for the chain plates in hopes to keep most of the rain and snow out. Of course, some will still make it’s way in but hopefully less.

We are pretty lucky that the core material of our sailboat is not balsa. Instead it is Divinycell, which doesn’t rot as balsa would. We still have some wood as core material, for example some parts of the cockpit has a wooden core.  Even though it doesn’t rot the water inside can still  cause damages as cracks in the plastic if it freezes for example. We hope for a relatively warm winter and that our cover will keep most rain and snow out.

When the spring arrives and with it warmer weather comes we will deal with the leakages once and for all. We are researching on internet for ideas regarding leakages on  a sailboat and have some ideas on how we will seal the leakages. Does anyone have any great ideas for leaking stanchions, chain plates etc? Something that has worked very well or something that hasn’t worked at all?

As usual we had to do some shopping as well, always some small thing that we need to buy, this time it was some things for the freshwater system/watermaker. Pipe connections, hose etc.

We visit the boat store way to often… 😉
Finding the right pipe connections.

When on the shopping topic, it was a while ago we updated our cost pages, but they are now updated with latest cost status.

If you are interested in reading more about what our preparations for our sailing adventure costs and what equipment we recently have bought, you can find an overview of the costs in the Costs & Information page, and from there you can navigate to the different categories; Sailboat RenovationSailboat Equipment and Other Equipment.